Granheim Lungesykehus i Gausdal

Spesialsykehus og rehabiliteringssenter for lungesyke

Granheim Lungesykehus er en avdeling i Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Habilitering og rehabilitering, og inngår i spesialisttilbudet til lungesyke i Norge. Sykehuset ligger i Gausdal ca. 15 km fra Lillehammer.

Granheim Lungesykehus gir et tverrfaglig tilbud med utredning, behandling og oppfølging av mennesker med lungesykdom. Rehabiliteringsteamet er tverrfaglig og består av leger/lungespesialister, sykepleiere, psykiatrisk sykepleier, hjelpepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, aktivitører, sosionom, laboratorie- og røntgenpersonell, kjøkken- og renholdspersonell. Mange har relevant spesialistkompetanse.

På grunnlag av undersøkelser og tester samarbeider behandlingsteamet med pasienten om hvilke aktiviteter, utstyr og medisiner pasienten vil ha nytte av.

Sykehuset driver også en lungemedisinsk poliklinikk for Gudbrandsdal/Lillehammerregionen.

Sykehuset samarbeider nært med indremedisinsk avdeling på Lillehammer, og med lungefaglige miljøer for øvrig i landet.

Hjemmesiden til Granheim Lungesykehus vil gi deg kunnskap om hvilke tilbud sykehuset kan gi, og praktisk informasjon om oppholdet. I tillegg får du informasjon om hvordan du kan komme i kontakt med, eller kan bli henvist til, behandling ved sykehuset.

 
KOLS behandlingslinje
 
Pasienttransport
 
Pårørendebrosjyre
 
"Fra tub til KOLS"
Boka med Granheims historie gjennom 100 år
 
Sykehuset Innlandet HF
Helse Sør-Øst
Granheim Lungesykehus, Turrsvevegen 3A, 2656 Follebu · tlf. 61 11 73 00 · faks. 61 11 73 16
granheim@sykehuset-innlandet.no · www.granheim.no
design og foto: www.hrdata.no